HEMBYSE

Ons huis verzorgt uw archeologisch onderzoek,

van het bureau tot in het veld !

Onze diensten

Wij begeleiden je in je archeologisch traject van begin- tot eindpunt.

ARCHEOLOGIENOTA


Sinds 2016 maakt een archeologienota (in de volksmond "een archeologische nota") deel uit van de omgevingsvergunning. Zowel bij verkavelingen als bij stedenbouwundige handelingen.


Hembyse Archeologie staat gelijk aan kwalitatieve en projectspecifieke archeologienota's, met een advies op maat !

 


VOORONDERZOEK


Het kan noodzakelijk zijn om een vooronderzoek uit te voeren (landschappelijk bodemonderzoek, verkennend & waarderend booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, proefputtenonderzoek, metaaldetectie, geofysisch onderzoek, veldkartering).


Ook hierbij kunnen wij de klant bijstaan met een efficiënte en persoonlijke aanpak.

OPGRAVING


Ook een vlakdekkende archeologische opgraving kan noodzakelijk zijn. Dit kan in een "landelijke context", een "stadscontext", een "WO1- context" of een "steentijdcontext" zijn.


Ook hierbij staat Hembyse Archeologie garant voor een efficiënte en persoonlijke aanpak. 

VRIJBLIJVEND ADVIES


Heb je gewoon vragen bij een te volgen archeologisch traject ? Of word je geconfronteerd met een programma van maatregelen waar je het fijne niet van begrijpt ? 


Wij gaan op een persoonlijke wijze met de klant op zoek naar een efficiënte oplossing. 

PARTNERS


In combinatie met archeologisch onderzoek kan een geofysisch onderzoek (detectie) naar kabels, leidingen, massieven in de ondergrond en zelfs oorlogsmunitie (munitiesanering, UXO, CTE) noodzakelijk zijn.


Hembyse Archeologie beschikt over de nodige ervaring en partners om ook hier een oplossing te kunnen bieden.